Våra tjänster

Exekutiv AB Konceptbeskrivning

Vill du utveckla din verksamhet? Vi på Exekutiv hjälper dig att ta nästa steg, i rätt riktning. Vi arbetar med specifika och företagsanpassade tjänster. Genom förbättrad styrning, organisation och ledning skapar vi nya och rätt förutsättningar för dig som kund att utvecklas.

Vårt koncept grundas alltid i dina specifika behov. Det är dessa behov som styr vårt val av metod och verktyg för att uppnå de uppsatta målen. Oavsett behov, metod eller verktyg är de gemensamma nämnarna att vi alltid bidrar till värdeskapande, minskar risk och utvecklar processer åt dig som kund. 

Vi vet att samtliga företag, verksamheter och individer är unika och har olika behov. Därför börjar alla våra processer med en genomgående analys tillsammans med dig som klient. Detta för att säkerställa att stöd och kompetens används på rätt sätt på rätt plats. 

Tjänsterna baseras på aktuell företagsforskning och en gedigen näringslivserfarenhet. På så vis kan vi säkerställa en framgångsrik utveckling från ett nuläge till ett önskat läge.

Företagsanalys

Konceptet Företagsanalys erbjuder en genomgripande analys av ert företag. Analysen ger dig som företagare tydliga indikationer på områden som kan utvecklas, risker, möjligheter och utmaningar etc. Fokus ligger alltid på att utveckla verksamheten i rätt riktning. Företagsanalysen är oftast ett första steg i våra processer och leder till fortsatt samarbete. Det kan inkludera allt från; Genomlysning av finans, Ekonomi, Ledningsstruktur, Organisation och Styrning, Försäljning, Marknad, Produkt och produktutveckling samt Ägarstruktur, Avtal och Dokumentation.

Planerar du att sälja ditt företag? Företagsanalysen lämpar sig till dig som ska sälja, genomgå ett generationsskifte eller planerar att växa på befintliga eller nya marknader. Men tjänsten passar även dig som vill etablera en ledningsstruktur, styrelsearbete eller utveckla sin organisation.

Företagsanalysen är en tjänst som bidrar till ett stort värde för en begränsad investering i tid och pengar. Resultatet får du både i ett strukturerat möte med experter som presenterar sin analys och i en dokumentation. Denna kan du använda själv eller tillsammans med dina kommande eller befintliga styrelseledamöter, ledningsgrupp, partner eller nya ägare.

Grundkoll

Grundkollen utgår från din aktuella affärsplan och målsättning. Vi håller regelbundna möten där vi tillsammans utvecklar och kompletterar verksamheten med rätt verktyg. Genomtänkta mallar och dokumentation tas fram med målet att skapa en större tydlighet i er organisation.

Vi belyser områden som är i behov av åtgärd, från hantering av personalpolicys och hur du behåller nyckelpersonal till arbete gällande marknadsfrågor och styrning av verksamhet. Tillsammans skapar vi nya förutsättningar för att öka såväl det sociala och monetära välbefinnandet i din verksamhet. 

På Exekutiv har alla en bakgrund i ledarskap och affärsutveckling från medelstora och små företag. Samtliga har genomfört certifieringsutbildningen ”Rätt fokus i styrelsearbetet” via StyrelseAkademien eller likvärdig utbildning. Vem som blir din konsult baseras på din verksamhet och ditt behov.

För att kunna genomföra denna nivå på koncept behöver du/ni räkna med att avsätta ca 1,5 timmar för möte med konsulten varannan vecka samt tid för styrelsemöte ca 3 timmar varje kvartal.

Utmanaren

Vill du som Ägare, VD eller Styrelse ta verksamheten till nya höjder och samtidigt tillföra energi, hjälp och stöd? Utmanaren har ett kraftigare anslag och tar höjd för att stötta och utmana dig. 

 • Utmanaren håller ett betydligt högre tempo och tillsätter resurser för att identifiera och nå utsatta mål. Utvecklingsmötena sker veckovis ca 1,5 tim/vecka.
 • I Utmanaren arbetar vi med att djupare analysera och utveckla. Systematiskt följer vi upp avtal, direktiv, dokument och föreskrifter som är kritiska för verksamheten för ett framgångsrikt ledning- och styrningsarbete. 
 • Då personal inte sällan är verksamhetens viktigaste resurs, analyserar vi nuvarande personal och HR-arbete. Tillsammans upprättar vi en strategi för Employer Branding och Talent Management. Detta för att bättre möta kraftigt ökade utmaningar där vi förväntas attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare. 
 • På marknadssidan går vi igenom nuvarande och potentiella kundkategorier och utvecklar en långsiktig plan. Stödet behandlar finansiering, ekonomi, styrning och organisation för din verksamhet. 
 • För att kunna genomföra denna nivå på koncept behöver du/ni räkna med att avsätta ca 1,5 timmar per vecka samt tid för styrelsemöte ca 3 timmar varannan månad
Styrelseutvärdering

En årlig styrelseutvärdering är för många företag en självklarhet idag. Utvärderingarna hjälper styrelsearbetet att utvecklas då eventuella brister och problemområden uppmärksammas, diskuteras och kan då hanteras. Härtill kommer också signalvärdet till alla ledamöter att de gemensamt är ansvariga, får komma till tals, och har möjlighet att påverka arbetets utveckling framåt. 

Vår unika styrelseutvärdering som erbjuds av Exekutiv baseras på svensk och internationell forskning i styrning och behandlar nio viktiga områden för styrelsens arbete:

 • Ägare och styrelse
 • Bankens mål och vision
 • Styrelsens uppgifter
 • Styrelsens sammansättning
 • Styrelsearbetets struktur
 • Styrelsens processer
 • Ordförandens arbete
 • Enskild ledamot
 • Styrelsen och VD

Styrelsen får genom denna gedigna utvärdering en kompass som kommer att kunna hjälpa den att utveckla sitt arbete inom specifika delar. Till skillnad från utvärderingar som avslutas i generella tyckanden. Analysen innehåller både beskrivningar och analyser som kan påvisa trender under åren på ett tydligt sätt. En komplett dokumentation och en utvecklande diskussion är resultatet av vårt arbete. Utvärderingen kan mynna ut i konkreta handlingsplaner för ditt företag och dess styrelse.

Kontakta oss för en diskussion när du vill utveckla ditt bolags styrelsearbete.

Föreläsningar

Exekutiv AB är ett kunskapsföretag med fokus på senaste rön inom företagsutveckling och styrning. Bolaget och dess konsulter anlitas ofta som föreläsare i sammanhang såsom strategidagar eller personalkonferenser. Våra experter närmar sig företagets utmaningar och tar fram lösningar genom föredrag i kombination med anpassade workshops. Vår kompetens integreras skickligt i företagets egen kompetens, resurser och resulterar i genomtänkta och effektiva lösningar på frågor som rör företagets tillväxtmöjligheter.

Kontakta oss redan idag så ser vi till att skräddarsy ett erbjudande som passar dina unika behov och önskemål. Vi är experter på styrning, organisation och ledning vilket är allt ditt företag behöver för att stärka sitt värdeskapande.

Exekutiv On Demand - Rådgivning för entreprenörer

Nu blir det enklare att få hjälp när du som företagsledare som bäst behöver det. Oavsett om du vill ha ett bollplank för ett snabbt men knivigt beslut, eller rådgivning i en strategisk framtidsfråga så ställer vi oss själva med våra samlade erfarenheter till ditt förfogande.

Som erfarna företagsledare vet vi att det allt för ofta är ensamt på toppen och att tid är en bristvara. Därför har vi skapat en tjänst vi kallar Exekutiv On Demand, med syftet att underlätta i ditt beslutsfattande. Vi finns tillgängliga antingen digitalt eller via telefon och vi hjälper dig med allt från frågor om HR, ledning och hantering kring Covid-19 relaterade utmaningar till sälj och allmänt företagande. Vi finns till hands i rollen som rådgivare och mentor om du behöver någon att bolla tankar och idéer med.

Nu behöver det inte längre kännas ensamt på toppen. Vi hjälper dig att ta företaget i rätt riktning! Kontakta oss redan idag!


Vi Erbjuder:

• 10 tillfällen med rådgivning á 45 minuter.
• Rådgivning genom digitala verktyg eller telefon.
• Rådgivning kring dina beslut i ditt företagande.

Kostnad 10.000:-