Integritetspolicy

Exekutiv följer grundprinciperna enligt GDPR för att behandla personuppgifter
På Exekutiv värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Personuppgifter som du lämnar till Exekutiv via formulär på hemsidan sparas i information- och marknadsföringssyfte.

Behandling av personuppgifter
Exekutiv samlar enbart in de uppgifter om fysiska personer som vi behöver. Personuppgifterna sparas fram till 12 månader efter inskickat formulär, och vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part.

Samtycke och ändamål
Exekutiv har samtycke till att vi behandlar någons personuppgifter och vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som de är avsedda för.

Återkalla samtycke
Du kan när som helst ändra ditt samtycke genom att kontakta oss.Cookies