Strategisk HR-utbildning

Utbildningens upplägg och innehåll

1 heldags utbildning: 9:00-17:00

Kursmaterial levereras vid kursstart

Samtliga måltider inkluderas i kursavgiften

Kursavgift: 11 900 kr

Att HR-frågorna har blivit allt viktigare för att driva en framgångsrik verksamhet är det nog ingen som undgått. Då de flesta verksamheter uttrycker, enligt flertalet undersökningar, att personalen är deras viktigaste resurs, ställs du som företagare idag inför flera och större utmaningar då du förutom att leverera resultat förväntas attrahera, driva, utveckla och hitta nya spännande utmaningar för dina medarbetare.

Dessutom förväntas du kunna hantera svåra personalfrågor och upprätthålla ditt förtroende som chef för att behålla nyckelpersonal i en allt tuffare konkurrens.

Denna utbildning syftar till att ge dig som är ägare/delägare, vd/blivande vd, i en personalledande roll eller del i en ledningsgrupp i bolaget kunskaper, insikter och färdigheter som stärker dig i ditt arbete och utvecklar din förmåga att skapa en arbetsplats som motsvarar dagens högt ställda krav såväl från medarbetare till myndigheter.

Vi går igenom juridiska ansvaret för företagare när det kommer till personalfrågor, hur du hanterar lagar och föreskrifter, hur du formar smarta strategier för att attrahera kompetens, hur du skapar en trygg och attraktiv arbetsplats och hur vi kan se samband mellan en lönsam verksamhet och nöjda medarbetare.

Tyngdpunkten ligger vid att skapa en god kunskapsbas och förståelse för HR-frågor genom att med en kronologisk pedagogik tangera de frågor du som företagare kommer att ställas inför. Vi diskuterar även strategiska frågor som talent management och employer branding.

 

Utbildningen består av följande delar:

Attraktiva arbetsplatser

  • Vad gör våra medarbetare motiverade och engagerade?
  • Vi analyserar kopplingen mellan en attraktiv arbetsplats och en lönsam verksamhet.

Arbetsmiljö

  • En pålaga som vi är tvingade till att förhålla oss till, eller en ny möjlighet? Vi belyser viktiga aspekter kring de krav våra myndigheter ställer på oss i ägarledda bolag.

Arbetsrätt

  • Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som företagare? Vi hanterar de viktigaste lagar som vi som företagare måste känna till för att inte förlora förtroende hos medarbetare eller till och med riskera skadestånd. Kan vi till och med utveckla kunskapen om lagar till en uppsida för verksamheten?

 

Närmare beskrivningar om innehållet för de tre momenten följer nedan.

Attraktiva arbetsplatser

Att vara en trygg och attraktiv arbetsplats handlar idag mycket om att vara medveten om den struktur som krävs för att skapa tryggheten och attraktionen. Vi kommer under detta pass att

gå igenom grunderna till den struktur som krävs. Vi kommer att hantera vad som krävs för att ha en Personalhandbok värd namnet och de Policydokument som kan stötta medarbetarna för att vara motiverade och engagerade och därigenom vara rustade för bättre prestationer. Vi kommer att beröra Introduktionens betydelse för en varaktig och hållbar anställning. Vi tittar på vilka nycklar vi behöver för att se Grupputveckling, Konflikthantering, Medarbetarsamtal och Lönesamtal som strategiska delar av en framgångsrik och lönsam verksamhet.

Arbetsmiljö

Efter det här passet kommer du att ha koll på vilka komponenter som krävs för att du ska hålla verksamhetens arbetsmiljöarbete på en nivå som motsvarar de krav som ställs bland annat i arbetsmiljölagen. Vi kommer att behandla grunderna i 2001:1 SAM och 2015:4 OSA och samtidigt försäkra oss om att vi har en Uppdaterad Arbetsmiljöpolicy som motsvarar det som Diskrimineringslagen kräver efter den senaste uppdateringen. Vi ser även över de viktigaste punkterna för att hantera Våld, Hot, Krisarbete och Rehabilitering. Avslutningsvis tittar vi också på de positiva effekterna av Fackligt Arbete och rollen som Skyddsombud.

Vi identifierar och understryker värdet av de Effekter som ett bra arbetsmiljöarbete faktiskt skapar. Såväl hos medarbetarna som i resultaträkningen.

Arbetsrätt

Som företagare kan vi inte slarva med de rättigheter och skyldigheter vi har mot våra medarbetare och vår verksamhet. Det finns alldeles för många exempel hur en sund verksamhet plötsligt faller fritt efter för dåligt hanterade frågor som rör det arbetsrättsliga området. I det här passet stärker vi dig i såväl de viktigaste lagarna som i det praktiska handhavandet. Vi guidar dig i hur du hanterar tex. Misskötsamhet, Erinran och Varning. Vi ser till att du vet i vilka lägen du måste tillgripa en Förhandling på grund av Förhandlingsplikt mm. Situationer som tidigare har varit svåra att hantera eller till och med svåra att lösa blir nu både begripliga och möjliga att framgångsrikt gå i mål med.

 

Kursledare

Peter Karlsson Lund är civilekonom med lång erfarenhet som VD och företagare. Peter har drivit och utvecklat flera framgångsrika bolag. Peter har efter flera år som HR-chef i en större svensk koncern specialiserat sig på HR och personalutveckling med tydliga kopplingar till ekonomiska resultat och kommer att dela med sig av allt du behöver veta för att skapa en trygg och attraktiv arbetsplats. Peter var bland annat med och startade Effektiv AB som idag är en nyckelaktör i bemanningsbranschen i Västsverige.

Säkra din plats