Att leda och utveckla ägarledda bolag

Utbildningens upplägg och innehåll

Två dagar utbildning: 09:00-17:00
Datum: 21-22 november
Kursavgift: 19 900 kr
Kurslitteratur levereras vid kursstart.
Måltider och eventuellt logi inkluderas i kursavgiften.

Att vara ägare, vd, eller beslutsfattare i ägarledda företag innebär att du har det yttersta ansvaret för såväl medarbetare som kunder och ekonomi samtidigt som du ska ha koll på lagstiftning, relationer, marknad, personalfrågor, utvecklingsfrågor etc.

Denna utbildning syftar till att ge dig som är ägare/delägare, vd/blivande vd, eller del i en ledningsgrupp i bolaget kunskaper, insikter och färdigheter som stärker dig i ditt arbete och utvecklar din förmåga att tillsammans med andra leda och utveckla bolaget.

Vi går igenom det juridiska ansvaret för företagare, hur du läser ekonomiska rapporter och använder nyckeltal, hur du strukturerar bolagets verksamhet, hur du skapar en trygg och attraktiv arbetsplats och hur du styr och leder bolaget till utveckling.

Tyngdpunkten ligger vid att skapa en god kunskapsbas och förståelse för företagande.
Vi diskuterar även strategiska frågor som affärsplanering och ger dig verktyg och metoder som gör att du lyckas som ägare/ledare genom att leda en ledningsgrupp och arbeta med styrning i bolaget.

Utbildningen består av tre moduler:

  • ”Ekonomi och affärsmannaskap” handlar om och ger grunderna till företagande och de ekonomiska och finansiella frågorna.
  • ”Styrning, organisering och ledning” belyser viktiga aspekter kring just styrning, organisering och ledning i ägarledda bolag.
  • ”En trygg och attraktiv arbetsplats” tar upp och belyser viktiga frågor kring arbetsrätt, arbetsmiljö och företagets ansvar och attraktionskraft.

Närmare beskrivningar om innehållet för de tre modulerna följer nedan.

Ekonomi och affärmannaskap

Som ägare och/eller beslutsfattare i ett ägarlett bolag har du ofta ett stort ekonomiskt ansvar och påverkar direkt företagets lönsamhet och utveckling. Modulen syftar till att ge dig kunskaper i ekonomiska begrepp, termer och samband och hur du läser resultat- och balansräkningar. Du får lära dig hur du analyserar lönsamhet och kassaflöde och vilka nyckeltal som är mest relevanta och hur dessa hänger ihop. Syftet är att ge dig kunskaper för att delta i affärsdiskussioner och fatta beslut på ett mer aktivt och konstruktivt sätt. Även grundläggande tankar kring affärsmannaskap är på agendan och diskuteras.

Styrning, organisering och ledning

Modulen tydliggör grunderna för ett aktiebolag och hur en sådan är tänkt att organiseras och utvecklas. Vi berör både lagstiftning och kärnan i strategiska utvecklingen av ett bolag. Frågor som bolagsstruktur, ledningsgrupp, relationer med omvärlden och hur ägare och ledare i ett ägarlett bolag kan förhålla sig till dessa tas upp och belyses.

En trygg och attraktiv arbetsplats

Modulen handlar om dig som är chef med personalansvar, eller har annan befattning där du kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor, de grundläggande reglerna inom arbetsrätten, från ”hiring to firing” och det mesta däremellan. Vi går igenom ditt arbetsrättsliga ansvar, vilket ansvar du har för arbetsmiljön och hur du kan hantera de utmaningar du kan ställas inför. Vi tittar även på vilka komponenter som kan bidra till en attraktivare arbetsplats och effekterna av dessa. Du får lära dig vad du ska tänka på i samband med anställning av nya medarbetare, hur du ska hantera personal under anställning och problem som till exempel bristande prestation, misskötsamhet, sjukdom och alkohol- och drogproblem. Modulen går även igenom hur korrekta avslut av anställningar ska genomföras.

Kursledarna

Thomas Silbersky har studerat företagsekonomi och har en MBA från
Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer senast från SJ, där han var Senior Vice President International SJ Group, och har tidigare bl a varit Marketing Director för Carlsberg Sweden och VD för reklambyrån Storåkers McCann. Thomas fokuserar i sina sessioner på ekonomiska frågor av vikt för företagare och ägare. Med sin erfarenhet från många år av utövande av ekonomisk kontroll i egna och andra bolag ger han dig som deltagare en övergripande förståelse och specifika tips om vad som behöver ligga i fokus.

Peter Karlsson Lund är civilekonom med lång erfarenhet som VD, bland annat för Boråshälsan. Han har även drivit och utvecklat flera framgångsrika bolag varav ett är Effektiv AB som i dag är en nyckelaktör i bemanningsbranschen i Västsverige. Efter flera år som HR-chef för Avonova, en svensk koncern inom företagshälsa och ledarutveckling, har Peter specialiserat sig på HR och personalutveckling med tydliga kopplingar till ekonomiskt resultat. Han kommer att dela med sig av allt du behöver veta för att skapa en trygg och attraktiv arbetsplats

Daniel Yar Hamidi är filosofie doktor i innovation och bolagsstyrning, och universitetslärare.  Han har under mer än 20 år utbildat tusentals företagare i styrelsearbete. Daniel kommer att skapa en bra förståelse gällande bolags-
konstruktion , styrning, organisering och ledning i ägarledda bolag. Dessa aspekter är de kritiska delarna i varje företag som bygger stabilitet och en förmåga att kunna bära viktiga affärer. Kunskap om lagstiftning, modeller och viktiga insikter kommer att hjälpa dig och dina medarbetare att bygga robusta företag som kan utvecklas och frodas.

Säkra din plats