Kunskaper, insikter och färdigheter

Kunskap lönar sig alltid

Vi som arbetar i Exekutiv och vårt närmsta nätverk besitter specialistkompetens inom flera områden där vi erbjuder utbildningar och föreläsningar. Utbildningarna kan vara allt från en förmiddag på plats till ett par dagar på annan plats än det egna kontoret. Betydelsen av att ta sig tid, komma bort från vardagen, bygga nätverk och träffa andra med samma mål är stor. Utbildningarna bygger på att vi utvecklar kunskap tillsammans genom problembaserade och praktiska insikter, som du sedan kan omsätta direkt i din verksamhet.

Kommande utbildningar
28-29 januari

Utbildning

Att leda och utveckla ägarledda bolag

Att vara ägare, vd eller beslutsfattare i ägarledda bolag innebär att du har det yttersta ansvaret i en mängd frågor. Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper, insikter och färdigheter som stärker dig i ditt arbete och utvecklar din förmåga att tillsammans med andra leda och utveckla bolaget. Utbildningen är två heldagar (sön–mån) med övernattning. Mat, logi och kurslitteratur ingår i kursavgiften på 19 900 kr.

Kursledare:

  • Thomas Silbersky; Tidigare bland annat Senior Vice President International SJ Group, Marketing Director för Carlsberg Sweden och VD för reklambyrån Storåkers McCann.
  • Peter Karlsson Lund; lång erfarenhet som entreprenör, VD för Boråshälsan och HR-chef på Avonova. Var bland annat med och startade Effektiv AB.

Läs mer här

Utbildning

Värdeskapande styrning i ägarledda bolag

Att vara ägare, vd eller beslutsfattare i ägarledda bolag innebär att du har det yttersta ansvaret för bolagets förvaltning och utveckling. Aktiebolagslagen föreskriver tydliga ansvarsområden och ansvaret i sin helhet hamnar hos styrelsen. Utbildningen skapar förståelse avseende bolagskonstruktion, styrning, organisering och ledning. Kunskap om lagstiftning och modeller som hjälper dig och dina medarbetare att bygga ett starkt företag. Utbildningen är två heldagar (sön–mån) med övernattning. Mat, logi och kurslitteratur ingår i kursavgiften på 19 900 kr.

  • Utveckla styrningen i din verksamhet för att möta ägarnas direktiv, bolagets behov och lagens andemening.
  • Utbildningen är skräddarsydd för ägarledda bolag och ger dig god insikt i Aktiebolagslagen, bolagsstyrning och styrelsens roll.

Läs mer här

Utbildning

Skapa en trygg och attraktiv arbetsplats

HR-frågor och engagerade medarbetare blir allt viktigare för att driva en framgångsrik verksamhet. Som företagare måste du inte bara leverera ett bra resultat, du förväntas även attrahera, driva och utveckla dina medarbetare. Du ska också kunna hantera svåra personalfrågor och upprätthålla ditt förtroende som chef för att behålla nyckelpersonal i en allt tuffare konkurrens. Utbildningen är en heldag. Frukost, lunch och fika samt kurslitteratur ingår i avgiften på 11 900 kr.

  • Kursledare Peter Karlsson Lund har lång erfarenhet som entreprenör, VD för Boråshälsan och HR-chef på Avonova. Var bland annat med och startade Effektiv AB.
  • Kunskaper, insikter och färdigheter som utvecklar din förmåga att skapa en arbetsplats som motsvarar dagens högt ställda krav såväl från medarbetare som myndigheter.
  • Utbildningen består av tre delar; attraktiva arbetsplatser, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Läs mer här