Om Exekutiv

Vision

Ett Robust och Hållbart Näringsliv.

Mission

Vår mission är att bidra till ökat värdeskapande genom starkare och mer robusta företag. Detta genom att tillsätta rätt och kompletterande kompetenser till din verksamhet. Värdet som detta medför inkluderar även sociala och miljömässiga aspekter som stödjer hållbart företagande.

Affärsidé

Exekutivs affärsidé är att skapa unika kombinationer av kompetens som skapar rätt förutsättningar för ökat värdeskapande hos våra partners.

Syfte

Vår verksamhet syftar till att skapa nya kombinationer av kunskap och kompetensresurser. Detta bidrar till ett ökat värde hos våra affärspartners och de ekosystem vi interagerar med. Vi är övertygade om att vår egen liksom våra partners utveckling ligger i utbytet av kunskap och kompetens samt fokus på samarbete.

Vad gör vi?

Exekutiv AB erbjuder företagsanpassade tjänster som stödjer våra affärspartners

värdeskapande. Vi vet att alla verksamhet och individer är unika, därför arbetar vi med flera koncept som tar hänsyn till dina behov. De tjänster vi erbjuder fokuserar på ökat värdeskapande och integrerar utveckling av Styrning, Organisation och Ledning i företag och organisationer. Vi kallar processen S-O-L utvecklingsprocess och syftar till att utveckla verksamheter.

Våra arbetsprocesser och tjänster är baserade på beprövad kunskap och erfarenhet. Därför kompletterar vi kompetensgap med skräddarsydd och anpassad kunskapsresurser. 

Bolagets grundare har en samling av kompetenser som inkluderar entreprenörskap, Human Resource och personlig utveckling, liksom företagsekonomisk forskning och utveckling. Våra konsulter har alla en bakgrund i ledarskap och affärsutveckling från såväl små som medelstora företag. Baserat på våra kunders behov och mål väljer vi noggrant ut rätt konsult för varje uppdrag.

Daniel Yar Hamidi

Daniel är forskare i styrning och innovation med en bakgrund som entreprenör och konsult. Han har under de senaste tjugo åren utbildat tusentals ägare, ledare och styrelseledamöter i små och medelstora företag. Inom såväl noterade, statliga och kommunala företag som organisationer, i styrelsearbete och företagsutveckling. 

Daniels forskning är tillämpad i stor utsträckning och har sin grund i praktiken, samt bygger på samarbete med företag och deras vardag som kunskapsbas. 

Daniel har många engagemang i näringslivet. Han har varit extern VD, drivit egna företag, arbetat med utvecklingsprojekt och forskningsbaserade innovationer. Han var ordförande i StyrelseAkademien Sjuhärad innan han flyttade till Storbritannien 2017 för att driva ett europeiskt forskningsprojekt inom ramen för Horizon 2020. 

Tillbaka i Sverige är han numera engagerad i Exekutiv likväl som forskning kring digitalisering och styrningens utmaningar i företag och organisationer. Han har ett stort nationellt och globalt nätverk av företagsledare såväl som framstående forskare. 

Daniels kompetensområden inom styrning, organisering och ledarskap, samt hans stora nätverk är viktiga byggstenar i Exekutivs verksamhet och de koncept som vi erbjuder våra partners.

Dennis Lénberg

Dennis är en entreprenör med flertalet intressanta erfarenheter och färdigheter för att accelerera verksamheter mot högre mål och värde. En snabb tillväxt har alltid varit ett uppskattat ledord i de verksamheter Dennis ansvarat för, vilket han också med all tydlighet har levererat.

Under Dennis tid som ägare och VD på bemanningsföretaget Söder & Co avancerade bolaget från tolv till 140 miljoner på fyra år. 

Kort därefter grundade Dennis bemanningsföretaget Effektiv tillsammans med Mathias Svensson och Peter Karlsson Lund. Ett företag som nådde en omsättning på 137 miljoner på fyra år och gav många unga medarbetare chansen att bli vinnare i arbetslivet. 

Under tiden grundades även Adwise som idag har utvecklats till två framgångsrika verksamheter, Adgrowth och Adwise, två digitala byråer som idag består av ett fyrtiotal dedikerade medarbetare. 

Dennis har en stor passion för det lokala näringslivet och är ordförande i Företagarna Borås samt en engagerad styrelseledamot i Borås Näringsliv. Utöver detta är Dennis en aktiv ordförande i ett flertal växande företag inom regionen. 

Dennis trivs med att skapa och bygga relationer, han ser försäljning och tillväxt som viktiga hörnstenar i ett bolags DNA.

Peter Karlsson Lund

Peter är civilekonom som under sin yrkeskarriär arbetat som ekonomichef, VD och som HR-chef för en av Sveriges ledande företagshälsovårdskoncern. 

De senaste åren har Peter i högre grad fokuserat på entreprenörskapet som resulterat i flera nystartade verksamheter. Peter har ett stort nätverk av företagare och arbetar gärna med smarta HR-strategier och HR-processer som är värdeskapande för såväl organisation som individ. Hans motto är att skapa ett tillstånd där det är som bäst.

Peter har lång erfarenhet av styrning och ledning inom HR-arbete. Han har varit med om att bygga upp HR-strukturer i ett börsnoterat bolag under en tillväxtresa som skedde genom förvärv. Idag hjälper han bolag att lyckas med alla typer av HR- och arbetsrättsliga frågor inom såväl start-ups, ägarledda bolag, som större bolag och koncerner. Alltid med en tydlig ekonomisk återkoppling och alltid med avsikt att bygga ett starkt ambassadörskap hos samtliga medarbetare.

Då Peter har stor erfarenhet av många delar sker arbetet alltid sömlöst mellan ledningsnivå och det operativa utförandet. Här uppskattas även kombinationen av ekonomi, VD och HR-bakgrund. Eftersom Peter behärskar och förstår såväl VDns och chefernas roller vars mål och syften ska visas i ett operativt utförande för att bära frukt. Flera chefer har tydligt uttryckt sitt gillande över att Peter är en smart strateg när det gäller HR och personalfrågor. Hans förmåga att kunna göra sig förstådd och lyssnad till hos personal, och samtidigt kommunicera med cheferna på deras egna språk.