Konkurrensen är stenhård

Frågorna som säkrar kompetensen

I allt fler branscher är en av de viktigaste frågorna att kunna säkra den egna kompetensen och att hitta nya kompetenta medarbetare. Och konkurrensen är stenhård. Den som inte har koll på viktiga HR-frågor tappar i attraktionskraft hos medarbetare och vid rekrytering. Samtidigt är många företag för små för att ha HR-kompetens internt. Då hjälper vi dig.

Policys & Riktlinjer

Säkerställ att ni följer lagen

Ni behöver inte vara ett stort företag för att ni ska omfattas av lagkrav på en mängd olika policys, riktlinjer och rutiner. Det är ofta inget stort eller kostsamt arbete för att få allt på plats. Att inte ha det på plats om du får besök av en myndighet eller om det kommer krav från en stor kund är därför bara onödigt. 

  • Få nödvändiga policys på plats
  • Klara myndigheters inspektioner
  • Bra arbetsmiljö för medarbetarna
Företagskultur

Employer branding säkrar framtiden

Idag har företagskulturen en betydande roll för ett bolags framgång – medarbetare som mår bra på arbetsplatsen ökar värdet både på den enskilda leveransen och bolaget i stort. Företagskulturen är även avgörande när du vill hitta de bästa vid rekryteringar. Vi hjälper dig att se över kultur och starta upp eventuellt förändringsarbete.

  • Kulturen är bra för affärerna
  • Viktigt verktyg vid rekrytering
  • Ökat värde för bolaget
Företagshälsovård

Hur mycket får företagshälsovården kosta?

Att hitta rätt försäkringar och upplägg för bolagets företagshälsovård kan bli en både krånglig och kostsam historia. Erbjudandena är många och ofta svåra att förstå om vad som ingår i abonnemanget. Vi har både erfarenhet från att köpa och sälja företagshälsovård.

  • Undvik att vara överförsäkrad
  • Bästa alternativet utifrån era behov
  • Tryggare och nöjdare medarbetare  

Vill du veta mer?

Skicka ett mail, ring eller låt oss bjuda på en lunch. så ser vi hur vi kan hjälpa dig.