Verksamhetsstyrning med SharePoint

Nå målen genom effektiv verksamhetsstyrning med SharePoint

Som SME-företag är det dyrt och komplicerat att investera i system för olika typer av verksamhetsstyrning. Systemen är dessutom ofta för stora. Lyckligtvis räcker det långt genom att kombinera erfarenhet och kunskap med SharePoint. Det hjälper vi dig med.

Arbetar ni med Office 365 och SharePoint betalar ni redan för allt ni behöver till smart verksamhetsstyrning. Nu gäller det bara att analysera vad ni behöver. Verksamhetsstyrning omfattar en rad olika system för att säkerställa att ditt företag når målen ni satt upp. Systemen kan vara allt från Ledningssystem för kvalitet och miljö, PLM (Product Lifecycle Management), CRM och Balanced Scorecard till olika former av BI eller system för on- och offboarding. System som ofta är dyra och för stora för det mindre bolagets behov.

Vi hjälper dig att reda ut vad ni behöver, sätta arkitektur för systemen, anpassa dem för era specifika behov och sedan bygga dem i SharePoint. Det hjälper er att skapa en strukturerad och effektiv verksamhetsstyrning för att planera, genomföra och följa upp er verksamhet.

Vi hjälper er med:

   Utreda vad ni behöver och dimensionera system därefter.

   Tillsammans med er skapa arkitekturen utifrån ert sätt att arbeta.

   Bygga systemen i SharePoint och integrera dem i med övriga system.

   Utbildning och dokumentation.

Kenth Almqvist har som delägare och tidigare VD varit med att bygga upp det framgångsrika bolaget OCS som utvecklar conveyors för modern industri. Han har även erfarenhet som IT-konsult. I alla sina uppdrag och roller har han fokuserat på kostnadseffektiv verksamhetsstyrning.