Exekutiv Feedback

Personlig utveckling med erfaren ledare

Kanske är du vd eller i annan ledningsposition. Du vet ofta vad som behöver göras, men du vill ha någon som ger dig feedback. En rådgivare som utmanar och inspirerar dig. I vårt nätverk har vi de människorna. Erfarna ledare med kompetens från olika branscher. Du bestämmer hur ofta ni ska träffas. Mellan mötena har du möjlighet att maila eller ringa för att bolla mer akuta och snabba frågor.

Sätt mål tillsammans

Exekutiv Feedback är ett stöd som inspirerar, utmanar och utveckla dig som är i en ledande ställning. Du väljer någon ur vårt närverk vars erfarenhet och kompetens passar dig. Du kan också låta oss välja vem vi tror bäst uppfyller dina önskemål. Tillsammans sätter ni sedan agendan för vilken typ av ledning och support du vill ha. Det kan vara allt från att bolla vardagliga rutiner till att sätta mål, förbereda ett förvärv eller riktlinjer för hur du ska använda och utveckla bolagets styrelse på bästa sätt.

Fokus på din utveckling

Med Exekutiv Feedback har du en dedikerad erfaren ledare och support vid din sida, som både genom möten och löpande kontakt via mail tar dig vidare i din roll som ledare. En mentor som fokuserar på din utveckling, är lyhörd för dina önskemål och ärlig med sina råd och tips.

Exekutiv Feedback har tre nivåer:

Nivå 1

Möte en gång per månad inklusive kontakt via mail/telefon vid behov mellan möten.

9.900 kr/månad

Nivå 2

Möte två gånger per månad inklusive kontakt via mail/telefon vid behov mellan möten.

14.900 kr/månad

Nivå 3

Möte varje vecka inklusive kontakt via mail/telefon vid behov mellan möten.

24.900 kr/månad

 

Kostnad för resor och eventuell logi debiteras separat.