Koll på leverantörskedjan

Genomlysning av din verksamhet och värdekedja utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Även om du inte berörs direkt av lagstiftningen kring Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) och komplementet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), kan det påverka även dig som driver ett mindre bolag.

Att ha koll på sina leverantörer och den egna verksamheten avseende hållbarhet är i dag näst intill ett krav från kunder och marknad. Vi kan naturligtvis hjälpa er med den kompetens som krävs för att rapportera företagets hållbarhetsarbete utifrån EU:s direktiv. Men är du ett mindre bolag kan du börja med en rejäl genomlysning av bolaget. Framför allt ni som använder er av leverantörer i Asien.

Vi hjälper er med:

   Genomlysning utifrån ett CSR- och hållbarhetsperspektiv där vi ser över er leverantörskedja.

   Genomlysning av er huvudsakliga verksamhet i Sverige kopplad till leverantörskedjan.

   Anpassa er miljömarknadsföring till Green Claims Directive.

green check     Strategiska dokument och handlingsplaner för att framtidssäkra verksamheten utifrån kommande krav kring hållbarhet.

Genomlysningen kan kombineras med vår tjänst företagsbesiktning för att stärka ert erbjudande.

Företagsbesiktning

Ellen Flybäck, konsult inom hållbar utveckling, CSR och kommunikation. Designingenjör vid University of Manchester med fokus textilt management. Mer än 10 års erfarenhet från textil produktion och projektledning från bolag som Annsofie Back, Design House Stockholm, Monki och Ellos Group.