Dina utmaningar och möjligheter

Vi vet hur svårt det kan vara

Utifrån erfarenhet vet vi hur viktigt det är för framförallt små och medelstora ägarledda bolag att kunna bolla strategier och målbilder med någon utifrån. Någon som kan ge råd, följa upp och belysa frågeställningar från olika håll. Exekutivs tjänster är därför anpassade utifrån denna typ av bolags utmaningar och möjligheter.

Kundundersökning

Bättre försäljning och nöjdare kunder
Varför tro när du kan veta? Med Exekutiv Kundundersökning får du feedback på dina produkter, tjänster och service. Du får möjlighet att motsvara dina kunders behov och önskemål.

 • Identifiera svagheter och styrkor
 • Ökad kundnöjdhet och lojalitet
 • Bättre försäljning och marknadsföring

Läs mer

Företagsbesiktning

Öka omsättning, vinster och bolagsvärde

I Företagsbesiktning gör vi en analys av ditt företag som bland annat presenterar områden som kan utvecklas, sätt att effektivisera organisationen och affärsmöjligheter för framtiden.

 • Vi vet hur ägarledda familjebolag fungerar
 • Bra grund för fortsatt utveckling av företaget
 • Åtgärdsplan och rekommendationer för att utvecklas

Läs mer

Styrning/organisation

Styr, leder eller organiserar du?

Kanske är det du som startat, utvecklat och driver bolaget. Då vet vi av egen erfarenhet att entreprenörskapet inte alltid räcker till för att leda bolaget när det nått en viss storlek. Med vår hjälp organiserar vi bolaget, ser till att ledningen effektiviseras och att alla gör det de är bäst på.

 • Metoder baserad på forskning
 • Tydliggör rollerna i er verksamhet
 • Frigör tid och effektiviserar arbetet
Hållbarhet

Affärskritiskt för verksamheten

Idag är mål och tydlig ambition i hållbarhetsarbetet ett viktigt verktyg i arbetet med försäljning. Många företag gör hållbarhetsredovisningar även om de inte behöver utifrån lagkrav. Vi erbjuder hjälp med både redovisningar och utveckling av ert hållbarhetsarbete som en del i marknadsföringsmixen. 

 • Ett viktigt verktyg i försäljningsarbetet
 • Bygger förtroende och varumärke
 • Skapar intern stolthet
Feedback

Ensamt när besluten ska tas

Vi som arbetar i Exekutiv har praktisk erfarenhet av hur det är att arbeta som vd eller på andra ledande positioner. Vi vet hur svårt det kan vara att utvecklas och hitta nya perspektiv i det egna ledarskapet. En erfarenhet vi tar med oss i vårt arbete som coacher åt vd och ledning. Kontinuerlig enskild coachning under en period kan vara det som hjälper dig att ta de viktiga besluten för framtiden.

 • Coachning som stöd i ledarskapet
 • Utvecklas som vd
 • Ta ledningen till nästa nivå

Läs mer

Exit

Förbered nästa steg i god tid

Att sälja eller förändra sin roll som ägare i ett bolag ska planeras i god tid. Bäst är att planera det redan när man drar igång bolaget, speciellt om det är flera delägare med olika förutsättningar och mål. Kanske är det fem eller rentav tio år kvar innan det är aktuellt, men ju noggrannare förberett allt är desto bättre blir resultatet.

 • Plan för en lyckad försäljning
 • Strukturera bolaget för framtiden
 • Tryggt för delägare med olika planer
Styrelsearbete

Gör din styrelse rätt saker?

Många företag använder inte sina styrelser på bästa sätt eller ser till att ledamöterna har rätt kompetens. Vi hjälper dig att se över styrelsens roll, arbete och uppgift. Genom utvärdering och dokumentation hjälper vi styrelsen att utvecklas och fokusera på rätt saker.   

 • Använd din styrelses kompetens rätt
 • Utvärdering av styrelsens arbete
 • Utbildning i styrelsearbete

Vill du veta mer?

Skicka ett mail, ring eller låt oss bjuda på en lunch. så ser vi hur vi kan hjälpa dig.