Arvidssons Textil

Anrika Arvidssons Textil ser positivt på framtiden Branch: Textil

– Trots att de hade enorm kunskap, ett fint varumärke och gott rykte hos kunderna, hade de lite dåligt självförtroende vilket var en av faktorerna som hindrade dem från att ta nästa steg. Tillsammans har vi skapat engagemang och vilja att ta Arvidssons Textil in i framtiden.

Det går inte att ta miste på Dennis Lénbergs engagemang när han talar om anrika Arvidssons Textil. Som affärskonsult på Exekutiv har han arbetet väldigt nära tredje generationens ägare tillika ledning av textilföretaget. Efter en tid av kostnadsbesparingar och andra åtgärder hade Arvidssons Textil hamnat inför ett vägskäl; skulle man fortsätta som förut med downsizing för att klara siffrorna eller ta ett omtag och hitta nya möjligheter.

– Vi tog kontakt med Exekutiv och träffade Dennis som hade med sig Gunnar Ryman med sin erfarenhet från att ha varit vd för Haléns. Det var ett möte som fick oss att ana nya möjligheter, säger Per Stenman, vd på Arvidssons Textil. 

Det här var i början av 2021. Sedan dess har Arvidssons Textil samarbetat med Exekutiv. Det första Exekutiv gjorde var att fråga ägarna var de såg att företaget skulle vara om 3–5 år, om de fick drömma lite.

– Att få fram en realistisk önskan och vilja är viktigt för att förflytta ett företags position. Den samstämmiga viljan låg sedan till grund för den affärsplan och det ägardirektiv vi gemensamt utvecklade, berättar Dennis.

Affärsplanen som Exekutiv vanligtvis vill lägga för ett år i taget, lades i stället på två år för att alla skulle känna att den var möjlig att genomföra. Affärsplanen kompletterades även med en aktivitetsplan för att åtgärda svagheter i företaget.

– Ett misstag många gör är att nöja sig med affärsplan och ägardirektiv. Vi är noga med att ha en aktivitetsplan samt en uppföljningsstruktur för att se till att allt blir gjort. Det är väldigt viktigt.

Dennis förklarar att uppföljningsstrukturen säkerställer att de beslut som tas genomförs genom avstämningar varje månad. Mycket handlar också om att mäta och sätta mål.

– Min erfarenhet av att utveckla företag är att de som lyckas bäst, är de som sätter mätbara mål. Saker man mäter har en tendens att få mycket fokus och att växa. Gör man det sedan i en grupp ser alla kraften i att arbeta gemensamt mot tydliga mål.

I Exekutivs modell för affärsutveckling ingår även kontinuerliga styrmöten. Där får kunden berätta vad som hänt sedan man sågs sist. Därefter diskuterar gruppen vad som kan förbättras eller göras annorlunda. Det skapar engagemang, lust och förändringsvilja – tre viktiga drivkrafter i en utvecklingsprocess. Exekutiv tog även fram en modell som gör det enkelt för alla att följa ekonomin.

– Arvidssons Textil var också modiga och kloka, och gjorde en kundundersökning. Svarsfrekvensen var extremt hög och svaren, till största delen positiva, gav viktiga kunskaper för det fortsatta arbetet, berättar Dennis.

Förändringsprocessen är nu i full gång. Ny hemsida är under uppbyggnad, nyckelkunder är identifierade och rekrytering av agenter för nya marknader har också satts i gång.

– Innan kändes det lite som vi var en mindre del av någon annans större plan som vi själva inte hade kontroll över. Nu har vi själva kontroll över planen, avslutar Per Stenman.

Vill du veta mer?

Skicka ett mail, ring eller låt oss bjuda på en lunch. så ser vi hur vi kan hjälpa dig.