Exekutiv Insights

Så gör du en effektiv marknadsplan

Du kan googla eller ChatGPT:a dig fram till massor av tips för hur du gör en marknadsplan, och de flesta råden är riktigt bra. Men det viktigaste är faktiskt inte hur du gör din marknadsplan, utan att du gör den.

Själva arbetet med att göra en plan är en nyttig övning. Att sitta ner i en grupp och tänka marknadsstrategi, mål och framtid ger alltid idéer som kan ta företaget framåt. Arbetet med planen tvingar er på ett positivt vis att höja blicken från vardagens arbete och se framåt. Om det sedan handlar om ett eller flera år, spelar inte så stor roll. Det avgörande är att ni viker tid för det. 

Som sagt, googla gärna efter fler tips och råd, men här får du Exekutivs viktigaste to-do: 

1. Mål och syfte
Regel nummer ett: Gör aldrig något utan mål och syfte. Utan klara mål blir det svårt att mäta framgång och att utvärdera planen.

Målen kan vara såväl mjuka och omätbara som hårda och mätbara. Det kan röra sig om allt från att öka webbplatstrafik och försäljning med viss procent till högre varumärkeskännedom och bättre statistik på sociala medier. 

2. Nulägesanalys
Först och främst behöver du en nulägesanalys. Analysen fungerar som utgångspunkt och omfattar ofta en SWOT som kartlägger företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Ja vi vet, ni gjorde säkert en SWOT förra året, men marknaden rör sig snabbt, så det som var en styrka 2022 kan mycket väl vara en svaghet 2023. 

Analysen ger er insikt i var ni står och vilka utmaningar och möjligheter som ligger framför er. Vill du fördjupa analysen kan du läsa mer om vår Företagsbesiktning här.

3. Budget
Utan pengar ingen marknadsföring, så enkelt är det. Budgeten är en planering för hur du ska fördela budgeten för att säkrast uppnå uppsatta mål. Din budget kan även innehålla KPI:er på vad specifika insatser ska ge – ju mer du kan mäta direkt och styra om, desto bättre. Tänk också på att sätta tid och personella resurser i budgeten. 

För att vara säker på att kunna agera snabbt när det plötsligt händer grejer på marknaden eller om du får ett bra erbjudanden om marknadsföring, är det bra om du har en buffert i din budget.

4. Aktivitets- och tidsplan
Denna plan svarar på frågorna när, var och hur. Säljer du pennor och block, och vill ha en skolstartskampanj, ska du inte komma springande till marknadsavdelningen eller byrån mellan hägg och syren, snarare mellan smältande snö och tussilago. Ha respekt för att det tar tid att göra bra marknadsföring. 

Se också till att sätta ansvariga och deadlines på alla marknadsföringsinsatser. På så sätt säkerställer du att allt genomförs i rätt tid och på rätt plats. 

5. Uppföljning
Så glömmer vi inte det viktigaste – att följa upp planen. Uppföljning bör ske löpande men även i slutet av satt plan. Nu kommer de mål och KPI:er ni satt väl till pass. Utvärdera vilka insatser som varit framgångsrika och vilka som behöver justeras. Regelbunden uppföljning säkerställer att planen anpassas efter verkligheten och ger möjlighet att göra kursändringar i tid.

Glöm inte att marknadsplanen inte är ett dokument utan en dynamisk process som kräver regelbunden uppdatering och anpassning. 
 
Att skapa en marknadsplan kräver noggrann planering och strategiskt tänkande. För mindre och mellanstora företag kan detta vara särskilt utmanande med tanke på begränsade resurser, men också en möjlighet att snabbt anpassa sig och vara innovativa.
 
Lycka till!

Navigation

Quickview

Close

Categories