Exekutiv Insights

Förbered exit både företagsmässigt och mentalt

Att förbereda sig för en exit är en komplex process som kräver noggrann planering och strategi. Ett första gott råd är att ha en plan för din eller er exit redan från start. Även om du har tänkt dig att driva och jobba i bolaget i många år framöver, är det en sak du ska veta; inte sällan dyker tillfället till en bra försäljning upp när du minst anar det.

Därför är grunden till en lyckad exit att förbereda företaget och göra det attraktivt för potentiella köpare. 

Gör företaget självständigt och attraktivt: Ett företag som kan stå på egna ben och som har unika, svårkopierade tillgångar är mer lockande för köpare. Se till att ha ordning på bokföring och papper. Det är även bra om kompetens och kunskap kan skyddas genom exempelvis patent eller på annat sätt. 
 
Viktigast av allt är naturligtvis att ha ett starkt varumärke. Varumärkets värde på marknaden är av avgörande betydelse för värdet vid en försäljning. 
 
Förbered företaget för försäljning: Det är viktigt att planera i god tid. Se över allt från rutiner och administration till affärs- och skatterisker. Det är viktigt att redan från start dokumentera rutiner, ha affärsplan och ägardirektiv på plats samt en varumärkesplattform som håller för framtiden – lita aldrig på att ha det i ditt eller andras huvuden. 
 
En god idé är också bolla tankar med styrelse, delägare, advisoryboard eller affärskonsulter, kring vilka som skulle kunna vara potentiella köpare. Kanske ska du börja bygga relationer med dem redan nu? 
 
Förbered dig mentalt: Många som säljer sitt livsverk kan uppleva en stor tomhet efter affären. Därför är det viktigt att du förbereder dig mentalt. Förlika dig med tanken på att när du sålt är du väldigt snart inte längre en del av företaget. Detta även om den nya ägaren kanske sagt att de gärna tar hjälp av dig. Så blir det inte alltid. Tänk också på vem du säljer till. När du sålt har du inte längre något att säga till om, så ditt livsverk kan ta en helt ny riktning som du kanske inte gillar.
 
Men kom ihåg att en exit inte alltid behöver innebära försäljning av hela företaget. Överväg möjligheten att ta in nya delägare som kan bidra till företagets fortsatta tillväxt samtidigt som du frigör kapital och tid för dig själv.
 
Ta hjälp av experter: De flesta som säljer sitt hus tar hjälp av mäklare och bank, även om en husförsäljning inte är en speciellt svår affär. Att värdera och sälja ett företag är betydligt mer komplicerat. 
 
Så tveka inte att ta hjälp av experter kring juridik, skatter, värdering och försäljning. Det är värt varenda krona – du kommer tjäna mer på affären, få ett trevligare avslut och sova bättre om nätterna efteråt. 

Navigation

Quickview

Close

Categories