Exekutiv Insights

Har du koll på din employer branding?

Är du företagare eller chef har du säkert stött på uttrycket employer branding. Artiklar, böcker, filmer och annonser berättar om hur viktigt det är. Men vad är employer branding  och hur viktigt är det egentligen? 

Har du gått och oroat dig för om ditt företag har ett employer brand så kan vi lugna dig – det har ni. Översatt till svenska betyder det kort och gott arbetsgivarvarumärke. Alltså hur företaget upplevs och uppfattas av medarbetare och potentiella kandidater. 

Om du sedan arbetar aktivt med ditt employer brand är en annan sak. Men om du inte gör det, borde du kanske fundera på att göra det. Undersökningar visar nämligen att lönsamheten är högre på de företag där personalen trivs bra, ganska självklart faktiskt. Dessutom blir det enklare för dig att attrahera ny, viktig kompetens – och behålla den. Därför är arbetet med ditt arbetsgivarvarumärke en viktig investering att göra.

Hur gör man då? Det är inte så svårt – du ska helt enkelt se till att vara ett schyst företag där människor trivs och vill arbeta. Och som med allt du gör i varumärkets namn ska det vara förankrat i er varumärkesplattform. För att göra arbetet enkelt och strukturerat så utgå från att ha kontroll och rutiner för följande tre faser:

Attrahera: Handlar t ex om att ha en bra karriärsida, se till att inte bara kommunicera vad du önskar av en medarbetare utan också vad de kan förväntas få av förtaget och skapa en bra process för preboarding av nya medarbetare – alltså vad ni gör innan de börjar hos er. 

Motivera: Först och främst måste du ha en onboardingprocess för nya medarbetare så de snabbt kommer in i jobbet. Sedan handlar det om att få människor att trivas hos er – det kan vara allt från att ha bra internkommunikation som gör alla delaktiga, till att träna tillsammans. Här finns många lågt hängande frukter. Ja, som ha frukt på jobbet. 

Avsluta: Att medarbetare stannar i 25 år för att få en guldklocka är inte så vanligt idag. Och knappt önskvärt. Medarbetare kommer och går av många skäl. Då är det viktigt att de som går gör det med en bra känsla. Så skapa rutiner för bra avslut. 

Gör du det här på ett bra sätt kommer du förhoppningsvis upptäcka att:
• Du får fler och bättre ansökningar när du ska anställa, vilket även innebär lägre rekryteringskostnader.
• Dina medarbetare är mer engagerade både i sina egna roller och för företagets framgång i stort.
• Risken för att tappa viktiga medarbetare med avgörande kompetens minskar avsevärt.

Navigation

Quickview

Close

Categories