Exekutiv Insights

Så kan fler Boråsföretag bli Gaseller

Superstudio, Pecon Print, Modexa och RO-gruppen är bara några av alla Boråsföretag som varit Gasellföretag sedan utmärkelsen DI Gasell instiftades av Dagens Industri år 2000. Men hur gör man för att bli ett Gasellföretag? Vilka är knepen?

Vi frågade Daniel Yar Hamidi, forskare i styrning och innovation med stor erfarenhet av att hjälpa företag att ta nästa steg. Daniel är också en av delägarna i Exekutiv.

– Det finns tyvärr inga knep eller genvägar. Det är lika enkelt som det är svårt att fördubbla sin omsättning på fyra år, som är ett av kriterierna. Enkelt för att det finns några tydliga åtgärder. Svårt för att man som företagare måste bestämma sig och ha modet att genomföra förändringar och kanske ifrågasätta sin egen roll.

Läser man undersökningar vad som skiljer Gasellföretag från andra företag lyfts två tydliga framgångsfaktorer fram. Den ena är att inte binda upp för mycket rörelsekapital i exempelvis varulager eller skulder till leverantörer, för att på så sätt undvika problem med likviditeten. Den andra är att ha låg skuldsättning och bra med eget kapital för daglig drift och investeringar.

–  Det här är två finansiella faktorer som är enkla att mäta. Jag menar dock att det finns två kanske ännu viktigare faktorer som ibland glöms bort. Att sätta målen och att ha rätt kompetens i ledningen för att uppnå målen. Har man inte målet att dubbla eller växa har man svårt att genomföra det. Det är som Alice i Underlandet, om du inte vet vart du ska kan du gå vart du vill. 

Därför gäller det att ha en tydlig styrning mot målen, menar Daniel. Sedan måste målen implementeras hos medarbetarna så de förstår vart företaget är på väg. 

– Alla måste vara med, även om det låter lite klyschigt. Det är viktigt att målen får reell betydelse för respektive medarbetare och inte bara blir siffror. Vad betyder det till exempel för receptionisten, säljaren eller maskinoperatören att omsättningen ska dubblas? Vad kan de göra och vilka blir förändringarna och fördelarna för dem?

Efter många år av forskning kring styrning av bolag och lång erfarenhet av att hjälpa företagsledningar i frågan, menar Daniel att det oftast är i styrningen många företag misslyckas. Man har helt enkelt inte kompetensen att styra och leda företaget till kraftigt ökad omsättning. Det beror på att företagets framgång i mindre och mellanstora ägarledda bolag ligger i hantverket, i att producera bra produkter och tjänster. Företaget har inte startats eller tagits över av andra generationen för att man är duktig på att driva företag, utan för att man kan sina maskiner.

– För att bli Gasellföretag krävs det kunskap och kompetens i ledningen för att applicera och realisera målen. Många överskattar tron på att bygga till och skaffa fler maskiner, något man är trygg i och är van vid att göra, medan lösningen oftast handlar om organisationen och ny kompetens. Att göra mer med de resurser man har.

Daniels erfarenhet är att det inte handlar om några radikala åtgärder, utan man ska leta där man står, investera i utbildningar och ny kompetens men framför allt se över processer, organisation och styrning. 

– Sedan kan man köpa fler maskiner. Det gäller att göra det i rätt ordning. Det spelar ingen roll hur mycket resurser du adderar om du inte ha rätt organisation och kompetens. I vissa familjeföretag måste man kanske ifrågasätta sin egen roll. Är man verkligen bäst som vd eller försäljningschef bara för att man äger bolaget? 

I höst håller Daniel tillsammans med Peter Karlsson Lund och Thomas Silbersky en utbildning i att leda och utveckla ägarledda bolag. Utbildningen syftar till att ge chefer och ägare kunskaper, insikter och färdigheter som stärker dem i arbetet och utvecklar deras förmåga att tillsammans med andra leda och utveckla bolaget.

– Peter kan HR och entreprenörskap medan Thomas, som varit bland annat Senior Vice President International SJ Group och Marketing Director för Carlsberg Sweden, vet hur viktigt det är med styrning och ledning. Det ska bli mycket roligt och vi hoppas på en fulltecknad utbildning där deltagarna även lär av varandra och kan bli ett stöttande nätverk så att vi får fler Gasellföretag i Borås och Sjuhärad, avslutar Daniel.

Tre råd av Daniel Yar Hamidi för att bli Gasellföretag:

 • Fastställ ambitioner och mål. Implementera dem sedan i företaget
 • Se över organisationen och se till att beslutsfattande sker på ett tydligt sätt.
 • Se till att alla har rätt kompetens. Var inte rädd för att ta hjälp av utomstående specialister.

Kriterier för att bli Gasellföretag

 • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
 • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
 • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
 • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
 • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
 • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
 • Sunda finanser.

Några Boråsföretag som varit Gaseller de senaste åren

 • Revolution Race
 • Effektiv
 • Woocode
 • Müllers Mekaniska
 • Pecon Print
 • RO-Gruppen
 • Optidev
 • Play Nöje AB
 • PJ Asfalt och Transport
 • Vabon
 • Olofssons Bygg
 • Noll 33 Screen
 • Mjöbäcks Entreprenad
 • Superstudio
Navigation

Quickview

Close

Categories