• Ökat värde genom starkare bolag

    Vår affärsidé grundas i att kombinera kunskap & erfarenhet som ger rätt förutsättningar för att öka värdeskapandet hos våra partners.

    Hör av dig Om oss
  • Ett robust och hållbart näringsliv!

    Vår affärsidé grundas i att skapa unika kombinationer av kompetens som ger rätt förutsättningar för att öka värdeskapandet hos våra partners.

    Hör av dig Om oss

40

ÅRS ERFARENHET AV STYRELSEARBETE

15

KONSULTER

10

UPPDRAGSGIVARE

STYRELSEUTVÄRDERING

Vår unika styrelseutvärdering som erbjuds av Exekutiv baseras på svensk och internationell forskning i styrning och behandlar nio viktiga områden för styrelsens arbete.

Läs mer

Företagsanalys

Företagsanalysen är en avancerad tjänst som erbjuder stort värde för en begränsad investering i tid och pengar. Resultatet får du både i ett strukturerat möte med experter som presenterar sin analys och i en dokumentation.

Läs mer

Föreläsningar

Exekutiv AB är ett kunskapsföretag med fokus på senaste rön inom företagsutveckling och styrning. Bolaget och dess konsulter anlitas ofta som föreläsare i sammanhang så som strategidagar för medelstora bolag, personalkonferenser etc.

Läs mer

VÅR VISIONEtt robust och hållbart näringsliv!

Exekutiv AB erbjuder företagsanpassade tjänster som stödjer våra affärspartners värdeskapande. Vi arbetar med flera koncept som relaterar till olika behov hos våra partners. De tjänster vi erbjuder fokuserar på ökat värdeskapande och integrerar utveckling av Styrning, Organisation och Ledning i företag och organisationer. Vi kallar processen S-O-L utvecklingsprocess. En process som syftar till att utveckla robusta och hållbara verksamheter. Våra arbetsprocesser är baserade på beprövade kunskap och erfarenhet och syftar till att ta fram respektive företags starka sidor medan vi kompletterar företagets kompetensgap med skräddarsydd och anpassade kunskapsresurser.

Våra kundcase

Vi vet att alla verksamhet och individer är unika. På Exekutiv hjälper vi företag att utvecklas och växa. Klicka dig in för att ta del av några av våra kundcase.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Namn Efternamn
Befattning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Namn Efternamn
Befattning