• Värderingar
  • Strategier
  • Varumärket
Värderingar1 Strategier2 Varumärket3 4 5

Verksamhetsutveckling

Vi hjälper företag bland annat med: att bilda styrelse, styrelsens arbetsordning, struktur, direktiv, ägardirektiv, lönsamhet, likviditet, kundstruktur, marknadsplan, processer, affärsplan, aktivitetsplan, affärsidé.

Förmedling av seniora konsulter med erfarenhet och kunskap som erbjuder kostnadseffektiv verksamhetsutveckling för bolag.

Utveckling inom styrelsearbete och styrelsesammansättning, struktur, lönsamhet och produktion.

Abonnera på din externa personalchef. Hanterar alla förekommande personalfrågor i ett bolag.
Från anställningsförfarande till avveckling och allt där emellan.
Högaktuella utbildningar inom personal-frågor.
Allt ifrån öppna föreläsningar till företagsanpassade utbildningar.