• Värderingar
  • Strategier
  • Varumärket
Värderingar1 Strategier2 Varumärket3 4 5

Rekrytering

Våra uppdrag finns inom ledning, ekonomi, kontor, teknik, personal, marknad och sälj.

I matchningsprocessen, mellan rekryterande bolag och kandidat, värderar vi personliga egenskaper som de främsta.  Rekryteringsprocessen.

I en rekrytering kan man välja till olika tester för att komplettera bilden av slutkandidaten. De tester vi genomför kan vara: personlighetstest, numerisk test och spatiala tester.

Vi genomför även del av rekrytering som exempelvis second opinion. Detta kan vara ett bra stöd vid internrekrytering.