• Värderingar
  • Strategier
  • Varumärket
Värderingar1 Strategier2 Varumärket3 4 5

Om oss

Peter Karlsson Lund


Tidigare verksam som HR Chef inom Avonova Sverige AB med utvecklingsansvar för 600 medarbetare.

Bakgrund som VD och ekonomichef på Boråshälsan

 

Dennis Lénberg


Tidigare verksam som VD för Aktiebolaget Söder & Co.

Bakgrund som Marknadsområdeschef, Säljare och Regionansvarig på Proffice